1
Bạn cần hỗ trợ?


Ly Huyền ảo Tim Khuyết

Ly Huyền ảo tim khuyết
Khi đổ nước ấm từ 50 độ trở lên Hình in sẽ hiện lên
Có thể in cả hình và chữ lên

Kích thước 8 x 9 cm
Thể tích 330ml

  • Mã Sản phẩm: HATK
  • Giá liên hệ